Gudstjänst, kransnedläggning

sö 21.5 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst på de stupades dag

Helgdag: Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 40:2-6, Första läsningen: Dan. 9:17-19, Andra läsningen: Rom. 8:24-28, Evangelium: Matt. 6:5-13
Tema: Hjärtats samtal med Gud
Purmo Kyrka
Liturg: Sandström Jan-Erik
Predikan: Sandström Jan-Erik
Kantor: Granvik Håkan
Musikgrupp: Sång av Eivor och Nisse Johansson
Kollekt: Kollekt för freds-
och försoningsarbete i Mellanöstern, Finska Missionssällskapet r.f.,
(PB 154, 00141 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Mikael Lasén


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 22.10 kl. 12.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro
to 26.10 kl. 19.30

Åvist bykyrka

Möte

-
sö 29.10 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud