Gudstjänst, kransnedläggning

sö 21.5 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst på de stupades dag

Helgdag: Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 40:2-6, Första läsningen: Dan. 9:17-19, Andra läsningen: Rom. 8:24-28, Evangelium: Matt. 6:5-13
Tema: Hjärtats samtal med Gud
Purmo Kyrka
Liturg: Sandström Jan-Erik
Predikan: Sandström Jan-Erik
Kantor: Granvik Håkan
Musikgrupp: Sång av Eivor och Nisse Johansson
Kollekt: Kollekt för freds-
och försoningsarbete i Mellanöstern, Finska Missionssällskapet r.f.,
(PB 154, 00141 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Mikael Lasén


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 20.5 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst, kransnedläggning

Pingstdagen, tema "Den Helige Andes utgjutande".
De stupades dag
sö 27.5 kl. 19.30 -20.30

Purmo kyrka

Lovsångsmässa

Gudstjänst
to 31.5 kl. 14.00

Purmohemmet