Högmässa

sö 30.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Mässa

Helgdag: Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 23, Första läsningen: Jer. 23:1-4, Andra läsningen: 1 Petr. 5:1-4, Evangelium: Joh. 21:15-19
Tema: Den gode herden
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Purmo Kyrka
Liturg: Sandström Jan-Erik
Predikan: Sandström Jan-Erik
Kantor: Blomqvist Rolf
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Kollekt: FMS - Colombia och Tanzania
Textläsare: Svante Käcko


Arrangör

Purmo församling

Se också

lö 23.6 kl. 12.00 -13.00

Purmo kyrka

Högmässa

Johannes döparens dag, tema: Vägröjaren
sö 24.6 kl. 19.00

Emaus bönehus

Kvällsgudstänst

Femte söndagen efter pingst, tema: Var barmhärtiga
sö 1.7 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst