Högmässa

sö 30.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Mässa

Helgdag: Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 23, Första läsningen: Jer. 23:1-4, Andra läsningen: 1 Petr. 5:1-4, Evangelium: Joh. 21:15-19
Tema: Den gode herden
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Purmo Kyrka
Liturg: Sandström Jan-Erik
Predikan: Sandström Jan-Erik
Kantor: Blomqvist Rolf
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Kollekt: FMS - Colombia och Tanzania
Textläsare: Svante Käcko


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 25.2 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

2 söndagen i fastan, tema: Bön och tro
to 1.3 kl. 14.00

Purmohemmet

sö 4.3 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

3 söndagen i fastan, tema: Jesus segrar över ondskans makter