Gudstjänst

sö 23.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Helgdag: 1. söndagen efter påsk
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 116:1-9, Första läsningen: Sak. 8:6-8, Andra läsningen: Apg. 3:12-20, Evangelium: Joh. 21:1-14
Tema: Uppståndelsens vittnen
Purmo Kyrka
Liturg: Sandström Jan-Erik
Predikan: Sandström Jan-Erik
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kollekt: För programmet för
kvinnors läskunnighet.
Finska Bibelsällskapet r.f.,
(PB 54, 00241 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Eivor Häggman


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 17.12 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

3 söndagen i advent. Tema: Bered väg för konungen
sö 24.12 kl. 14.00

Purmo kyrka

Julbön

4 söndagen i advent, julafton.
må 25.12 kl. 8.00

Purmo kyrka

Julotta

Julmorgonen - Låt oss gå in till Betlehem!