Kenyamissionsgrupp

ti 18.4 kl. 13.30

Purmo Annat utrymme

Grupp till stöd för Slef:s mission.

Missionsgruppen samlas ca var tredje vecka i privata hem.

18.4 hos Gerda Holmsten


Arrangör

Purmo församling

Se också

må 5.3 kl. 18.30

Purmo Annan lokal

må 5.3 kl. 19.30

Purmo kyrkhem

Salamugruppen

Salamu - en grupp för missionen
ti 6.3 kl. 19.30

Purmo kyrkhem

Kraft till förändring infokväll o. planering

Kraft till förändring infokväll o. planeringskväll