Högmässa

sö 2.4 kl. 10.00

Purmo kyrka

Mässa

Helgdag: Femte söndagen i fastan (Judica)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 43:2-5, Första läsningen: Jes. 65:1-3, Andra läsningen: Ef. 2:12-16, Evangelium: Luk. 13:31-35
Tema: Lidandets söndag
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Kantor: Djupsjöbacka Nina
Kollekt: SNOAN - retreatverksamhet
Textläsare: Marianne och Johan Eklöv


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet