Gudstjänst

sö 26.3 kl. 13.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Helgdag: Marie bebådelsedag
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 113:1-8, Första läsningen: 1 Mos. 3:8-15, Andra läsningen: Gal. 4:3-7, Evangelium: Luk. 1:39-45
Tema: Herrens tjänarinna
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Purmo Kyrka
Liturg: Granlund Kaj
Predikan: Granlund Kaj
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkväktare: Norrbäck Henrik
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar
förnyelse, utbildning och information.
Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f.,
(c/o Förbundssekreterare Pia Valtanen,
Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)
Textläsare: Mikael och Hanna Enell
Övrig information: Ti kl 18: Drängstugans personalmöte i prästgården.
On kl 9: Morgonbön med nattvard i kyrkan, Portin, Johansson.
To kl. 14: Andakt i Purmohemmet, Portin, Johansson.
To kl. 19.30: Projektkör inför påsken övar i kyrkhemmet, Johansson. Välkommen med alla som vill sjunga!
Fr kl. 20: Öppet hus i Lyjo.
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan, Portin, Djupsjöbacka.
-


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet