Mässa - Messu

sö 19.3 kl. 12.00

Åvist bykyrka

Högmässa i Åvist bykyrka.

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 25:1-10, Första läsningen: 2. Kung. 20:1-7, Andra läsningen: 1 Kor. 10:12-13, Evangelium: Mark. 9:17-29
Tema: Bön och tro
Åvist bykyrka
Liturg: Portin Tomas
Predikan: Ralf Salo
Kantor: Johansson Anna-Karin


Arrangör

Purmo församling

Se också

lö 23.6 kl. 12.00 -13.00

Purmo kyrka

Högmässa

Johannes döparens dag, tema: Vägröjaren
sö 24.6 kl. 19.00

Emaus bönehus

Kvällsgudstänst

Femte söndagen efter pingst, tema: Var barmhärtiga
sö 1.7 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst