Mässa - Messu

sö 26.2 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 31:2-6, Första läsningen: Jer. 8:4-7, Andra läsningen: 1 Kor. 13 (samma text som i första årgången) eller Gal. 2:19-21, Evangelium: Joh. 12:25-33
Tema: Guds kärleks offerväg
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Predikan: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
Kyrkans Utlandshjälp, (PB210, 00131 Helsingfors,
referenslista)
Textläsare: Fredrik Djupsjöbacka


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 17.12 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

3 söndagen i advent. Tema: Bered väg för konungen
sö 24.12 kl. 14.00

Purmo kyrka

Julbön

4 söndagen i advent, julafton.
må 25.12 kl. 8.00

Purmo kyrka

Julotta

Julmorgonen - Låt oss gå in till Betlehem!