Mässa - Messu

sö 26.2 kl. 10.00

Purmo kyrka

Högmässa

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 31:2-6, Första läsningen: Jer. 8:4-7, Andra läsningen: 1 Kor. 13 (samma text som i första årgången) eller Gal. 2:19-21, Evangelium: Joh. 12:25-33
Tema: Guds kärleks offerväg
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Predikan: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
Kyrkans Utlandshjälp, (PB210, 00131 Helsingfors,
referenslista)
Textläsare: Fredrik Djupsjöbacka


Arrangör

Purmo församling

Se också

sö 23.9 kl. 13.00

Purmo kyrka

Konfirmationsmässa

18 söndagen efter pingst, tema: En kristen människas frihet
sö 30.9 kl. 10.00 -11.00

Purmo kyrka

Högmässa

Högmässa