Familjegudstjänst, ljuständning för döpta

sö 5.2 kl. 12.00

Purmo Kyrka

Familjegudstjänst

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 48:11-15, Första läsningen: 2 Mos. 33:18-23, Andra läsningen: 1 Tim. 6:13-16, Evangelium: Luk. 2:22-33
Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Musikgrupp: Cecilia Lasen
Psalmer: 862, 390:1,5, 53, 805, 816
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar, Kyrktjänst
(PB 279, 00181 Helsingfors, FI16 2089 1800 0067 75)


Arrangör

Purmo församling

Se också

lö 23.6 kl. 12.00 -13.00

Purmo kyrka

Högmässa

Johannes döparens dag, tema: Vägröjaren
sö 24.6 kl. 19.00

Emaus bönehus

Kvällsgudstänst

Femte söndagen efter pingst, tema: Var barmhärtiga
sö 1.7 kl. 10.00

Purmo kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst