Förtroendevalda i Purmo församling

Alla lutherska församlingar inom Pedersöre och Jakobstad hör till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Vart fjärde år ordnas församlingsval i vår kyrka. För Purmos del väljs då representanter till vår samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet. Gemensamma kyrkofullmäktige besluter i sådana frågor som rör hela samfälligheten, t.ex. fastigheter, gravgårdar och löner. Purmo har tre representanter i gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingsrådet har åtta medlemmar och kyrkoherden är ordförande. Församlingsrådet beslutar om t.ex. verksamheten, anställningar i den egna församlingen och budgeten.

Ta gärna kontakt med någon av de förtroendevalda om du har frågor eller tankar kring församlingen!

 

Församlingsrådet

Tomas Portin, kyrkoherde, ordförande

Gun-Marie Backlund

Mathias Forsblom

Therése Granvik

Jonas Löv

Gerd Långnabba

Håkan Mattjus

Jan-Erik Sandström

Carola Åman

 

Purmo församlings representanter i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige

Fredrik Djupsjöbacka

Mats Källman

Rejd Nylund