LÄGERDAG i Åvist 8.6.2016

LÄGERDAG i Åvist 8.6.2016

Du som går i åk 1-6 är välkommen på en lägerdag i Åvist bykyrka onsdagen den 8.6.2016. Några platser finns ännu kvar! Anmälan senast 29.5 till Mi, 040 3100 449.

VECKOPROGRAM

VECKOPROGRAM

Ta del av församlingens program för den närmaste tiden

GRUPPER

GRUPPER

I Purmo församling samlas regelbundet ett antal grupper. Här kan du bekanta dig närmare med dem! Här hittar du också information om verksamhet för ungdomar, barn och familjer.

Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Alla tjänster inom samtalshjälpen finns på svenska och finska.