GRUPPER

GRUPPER

I Purmo församling samlas regelbundet ett antal grupper. Här kan du bekanta dig närmare med dem! Här hittar du också information om verksamhet för ungdomar, barn och familjer.

VECKOPROGRAM

VECKOPROGRAM

Ta del av församlingens program för den närmaste tiden

Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Alla tjänster inom samtalshjälpen finns på svenska och finska.